Inkijkje Ziekteverzuim

Zo hebben we een onderzoek gedraaid naar een werknemer die al vele maanden thuis zat met een zware burn-out.

De werkgever had, na overleg met bedrijfsarts, al diverse pogingen gedaan om een re-integratietraject te starten.
Maar de werknemer gaf telkens aan nog niet in staat te zijn om zijn werkzaamheden te hervatten of aangepast werk te doen. Volgens de werknemer zou dit te veel stress opleveren en was hij vooral gebaat bij rust om het herstel te bespoedigen.

Ondertussen was de werkgever erachter gekomen dat hij tijdens zijn ziekteverzuim wel een webshop had opgericht. Een webshop waar hij op bestelling, zelf gefabriceerde artikelen verkocht.
Private-i heeft vervolgens een Osint onderzoek ingesteld naar de werknemer en de webshop. Na deze bevindingen hebben wij in korte tijd verschillende grote bestellingen geplaatst, en gevraagd deze met spoed te leveren.
Dit bleek geen probleem te zijn voor de webshop van deze werknemer. De bestellingen werden keurig gefabriceerd en in zeer korte tijd geleverd.

De stress die dit met zich mee had moeten brengen, waren kennelijk voor de werknemer in combinatie met zijn webshop geen probleem.
Je zou anders verwachten van iemand die met een zware burn-out thuis zit, en aangeeft hierdoor niet te kunnen werken bij onze opdrachtgever.
Met onze bevindingen in een rapportage en de gekochte artikelen in de hand,
is de werknemer vervolgens, door onze opdrachtgever geconfronteerd.
De werknemer heeft hierna eieren voor zijn geld gekozen en is akkoord gegaan met ontbinding van het dienstverband.

Een werknemer heeft in beginsel recht op loon doorbetaling. Maar wat als een werknemer aangeeft niet te kunnen werken en dat ongeoorloofd, tijdens het ziekteverzuim, wel doet?
Of wanneer een werknemer aangeeft klachten te hebben en activiteiten onderneemt die in schril contrast staan tot die klachten?
Daar kan je als werkgever toch een vervelend gevoel van krijgen.
En dat staat dan nog los van het feit dat voor sommige ( onverzekerde) bedrijven, ziekteverzuim een financieel hangijzer kan zijn.

In veel gevallen zal een werknemer de
gang naar een rechter vermijden wanneer hij geconfronteerd wordt met bewijs tegen hem. Wanneer een gang naar de rechter toch onontkoombaar is, kan men trachten de kosten van onze inzet, te verhalen op de gedaagde.

Private-i zal binnen de wettelijke kaders en in overleg met de opdrachtgever, een creatieve wijze vinden om onderzoek te doen.

informatie nodig?

info@private-i.nl
of kijk op onze website
www.private-i.nl

Neem Contact Op

Bel of mail nu naar de gegevens hieronder