Over Ons

Meer over Danielle weten? klik hier

Over Private-i Recherchebureau

Private-i recherchebureau
Private-i is een onafhankelijk particulier recherchebureau gevestigd in de Randstad. Wij
bestaan sinds 2018 en hebben ondertussen al veel mooie onderzoek mogen doen voor
particulieren, bedrijven en andere recherchebureaus.
Wij kunnen nationaal en internationaal ingezet worden.

Door onze samenwerkingsverbanden met andere officiële recherchebureaus, hebben onze
particulier onderzoekers:

- meer dan 45 jaar aan politie en recherche ervaring;
- kunnen wij diensten aanbieden op het gebied van IT-security;
- beschikken wij altijd over voldoende capaciteit;
- en kunnen wij internationaal voor u werken;
Private-i recherchebureau is aangesloten bij de BPOB: de Branchevereniging voor
particuliere onderzoekbureaus.
De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten
recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de
toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacy gedragscode. Dit heeft als doel om de
privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten
recherchebureaus te waarborgen
Vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:
Alle particuliere recherchebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning.
Wanneer er aan een recherchebureau een vergunning is toegekend, krijgt dit bedrijf een
POB nummer toegewezen. U kunt er dan van uit gaan dat het recherchebureau zich aan
bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan recherchebureau zijn vergunning verliezen.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aan Private-i recherchebureau
een vergunning verleend. Deze staat geregistreerd onder POB nummer 1640.


Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens:
Een particulier recherchebureau dient aangemeld te zijn bij het CPB, het College
Bescherming Persoonsgegevens. Zo worden bepaalde eisen gesteld aan recherchebureaus.
Deze eisen hebben betrekking op de privacy en de bewaarduur en -wijze van
persoonsgegevens. In de praktijk houdt dit in dat het recherchebureau de richtlijnen van deze organisatie dient
na te leven en dit door het CBP kan worden gecontroleerd.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: