Vertrouwenspersoon

Private-i recherchebureau en extern vertrouwenspersoon
Danielle is naast particulier onderzoeker, ook geregistreerd en gecertificeerd
vertrouwenspersoon en kan rechtstreeks door uw organisatie worden ingehuurd.
Dat geeft voordelen. Integriteitsincidenten en ongewenste omgangsvormen worden hierdoor
op professionele wijze opgepakt.


De Vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding maar ondersteund en verwijst door.
Wij verwijzen nooit door binnen ons eigen bureau, maar weten door onze jarenlange ervaring
wel waar de melding of klacht thuis hoort.
Als particulier onderzoeker van een vergund recherchebureau doet Danielle wel aan
waarheidsvinding.


Vooraf zal dan ook een afweging gemaakt moeten worden waar de melding thuis hoort,
bij de vertrouwenspersoon of het recherchebureau.
Door onze kennis en ervaring in beide functies zal uw melding, klacht of opdracht op de
juiste wijze worden opgepakt en afgehandeld.

Meer weten over de voordelen van de combinatie Recherchebureau-Vertrouwenspersoon?
Klik hier

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren tegen ongewenste
omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie agressie en geweld.
Een manier om te werken aan het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, en het
melden van integriteitsschending, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon is een laagdrempelig en onafhankelijk aanspreekpunt waar
iedereen uit de organisatie terecht kan.

Er kan binnen de organisatie een keuze gemaakt worden voor het aanstellen van een
intern- of externe vertrouwenspersoon.
Wat is beter voor uw organisatie?
Beide is mogelijk en bieden voor- en nadelen.

Wat zijn dan eigenlijk die voor- en nadelen?

Externe vertrouwenspersoon
Als organisaties kiezen voor een externe vertrouwenspersoon, dan stellen zij iemand buiten
de organisatie aan.
De voordelen van een externe vertrouwenspersoon:

 • Heeft direct een onafhankelijke positie en objectieve houding in de organisatie.
 • Er is meer afstand naar de organisatie, waardoor medewerkers eerder naar de
  vertrouwenspersoon toestappen.
 • Danielle heeft ruime ervaring en is ook bekend met andere rollen waardoor ze zich
  goed kan inleven, ondersteunen en weet waar naar doorverwezen kan worden.
 • Kan als ondersteuning en vervanger dienen voor intern vertrouwenspersoon.
 • Intern en extern vertrouwenspersoon kunnen overleg plegen indien nodig.
 • Geen kosten voor opleiding en bijscholing.


Nadelen externe vertrouwenspersoon:

 • Door de afstand nemen medewerkers wellicht minder snel contact op.
 • De vertrouwenspersoon heeft meer tijd nodig om de bedrijfscultuur te leren kennen.

Wanneer u een eigen medewerker laat opleiden tot vertrouwenspersoon
noemen we dat een intern vertrouwenspersoon.
Interne vertrouwenspersoon


De voordelen hiervan zijn;

Kent de bedrijfscultuur goed, waardoor hij of zij eerder problemen signaleert.
Is al bekend bij collega’s, waardoor hij of zij makkelijker te vinden is.
Collega’s voelen zich eerder vertrouwd met de persoon, waardoor de drempel lager
kan zijn om naar de vertrouwenspersoon toe te gaan.

Nadelen interne vertrouwenspersoon:
 Soms lastiger om een objectieve houding aan te nemen.
 De persoon heeft een bekende positie binnen de organisatie, wat voor sommige
medewerkers de drempel juist kan verhogen.
 Het geven van ongevraagd advies aan het management kan lastiger zijn.
 Bij afwezigheid is vervanging regelen niet altijd eenvoudig.
 Er kan een belangenverstrengeling ontstaan
 De medewerker kan ontslag nemen of een functie gaan vervullen die niet meer te
combineren is met de taak als vertrouwenspersoon.

Combinatie interne- en extern vertrouwenspersoon
Uw organisatie kan ook kiezen voor een combinatie van zowel een interne als een externe
vertrouwenspersoon.
Hier voordeel hiervan is dat de medewerkers een keuze hebben naar wie zij toestappen,
waardoor de drempel vaak wordt verlaagd. Daarbij is het prettig voor beide
vertrouwenspersonen om elkaar op te zoeken om indien zij willen, met elkaar te kunnen
overleggen.
Wanneer een vertrouwenspersoon een melding niet kan oppakken vanwege verstrengeling
van de andere functie of privézaken, kan de andere vertrouwenspersoon de melding
overnemen.

Wilt u meer informatie over wat er voor uw organisatie de beste mogelijkheid is?
Neem dan eens contact met ons op. Danielle kan u informeren en adviseren.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: