Alimentatiefraude

Ruim 8 maanden zijn wij werkzaam geweest voor een opdrachtgever die een hoog bedrag moest betalen aan zijn ex-partner voor haar ‘levensonderhoud’, terwijl zij al ruim 2 jaar samenwoonde met een nieuwe partner.

Het aantonen van alimentatiefraude, het inroepen van artikel 1:160 Burgerlijk wetboek, is zo makkelijk nog niet en moet voldoen aan verschillende eisen, waaronder ;

Voor een geslaagd beroep op een ‘samenleven volgens artikel 1:160BW moeten 5 punten van deze wet zich min of
meer gelijktijdig hebben voorgedaan vereist dat zich min of meer gelijktijdig hebben voorgedaan.
Enkele van deze punten zijn redelijk makkelijk aan te tonen, zoals het hebben van een affectieve relatie van duurzame aard. De moeilijkheid zit hem vooral in het vastleggen van ‘wederzijdse verzorging en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.
Het onderzoek moet zich verder ook over langere tijd hebben uitgespreid.

Na 8 maanden observeren heeft Private-i het dossier ingeleverd bij de opdrachtgever en de advocaat.
Deze week kregen wij het bericht dat er
geen rechtszaak komt en de tegenpartij afziet van verdere ontvangst van alimentatie en terugbetaling van de onterecht ontvangen bijdrage voor levensonderhoud.

Gezien de vele rechtszaken die uiteindelijk sneuvelen omdat een rechter de wederzijdse verzorging en het voeren van de gemeenschappelijke huishouding niet voldoende aangetoond acht, en de enorme hoge kosten die een rechtszaak met zich mee brengt is dit een uitkomst die uiteindelijk voldoening heeft gegeven bij onze opdrachtgever.

Private-i heeft ook een mooie recensie mogen ontvangen van het betreffende advocatenkantoor:
'In een ingewikkelde opdracht rond samenwoning als ware men gehuwd hebben wij ons serieus gesteund gevoeld door Private-i en de duidelijk zeer ervaren rechercheurs. De rapportage kan niet anders worden beoordeeld dan duidelijk, netjes, uitgebreid en ter zake doende. Het heeft zonder meer bijgedragen aan het behaalde positieve resultaat! Alle medewerkers van Private-i: dank daarvoor!


(Ivm de privacy van de opdrachtgever is de naam van het advocatenkantoor weg gelaten. Bij interesse kan deze bij ons worden opgevraagd.)
Alimentatiefraude aantonen is lastig, maar niet onmogelijk!

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: