Observatie

In diverse onderzoeken maken wij gebruik van observaties.
Wat is een observatie? Het doelgericht en systematisch waarnemen van gedragingen en
uitingen van één of meerdere personen, of van een gebeurtenis met de bedoeling de
waarneming middels foto- en/of videobeelden vast te leggen, te beschrijven cq samen te
vatten in een rapportage.

Inzet van observatie en volgen personen/goederen
Soms is het noodzakelijk om onderzoeksmethode in te zetten in de vorm van een observatie.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een dreigende situatie zich heeft aangediend.
Observeren kan dan van belang zijn om bijvoorbeeld een dossier aan te leggen en/of een
locatie en/of personen in de gaten te houden.

Denk hierbij aan personen die het doelwit kunnen zijn van een dreiging, het tijdelijk
observeren in een bedrijf dat al meerdere inbraken heeft gehad, of het observeren van dure
vracht die mogelijk het doelwit van diefstal kan worden.
Observaties worden ook ingezet bij andere zaken zoals bijvoorbeeld


-vreemdgaan en ontrouw in de relatie,
-ongeoorloofd ziekteverzuim
-alimentatiefraude
-vermoeden dat personeel diefstal pleegt

Een observatie door ons uitgevoerd gebeurd veelal door één observant tenzij de opdracht
erom vraagt met meerdere observanten te werken. Dat kan het geval zijn wanneer we te
maken hebben met het volgen van één of meerdere personen en/of voertuigen.
Indien we met meerdere observanten dienen gaan werken wordt dat eerst vooraf met u
overlegt.

Tijdens de observatie wordt u indien gewenst voortdurend op de hoogte gehouden van onze
bevindingen.
GPS-Tracker

In sommige gevallen is het gebruik van GPS apparatuur toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer
een werknemer geobserveerd wordt en hij/zij rijdt in een voertuig van de werkgever.
Wanneer het voor de casus noodzakelijk is en het belang rechtvaardigt het middel, kan er
eventueel door ons een GPS tracker worden geplaatst in of aan het voertuig.

Een observatie en plaatsen van GPS apparatuur.is wel gebonden aan regels.
In artikel 7.4 van de privacy gedragscode is de zorgvuldigheidsnorm voor de particulier
onderzoeker uitgewerkt met betrekking tot observatie.

Hierin is bepaald dat als de observatie langdurig en systematisch plaats vindt, dat slechts
onder bijzondere omstandigheden is toegestaan.

Het aanbrengen van GPS-trackers op privé voertuigen vormen een dermate grote inbreuk op
de privacy dat deze niet door de aard van de opdracht kan worden gerechtvaardigd.
Het gebruik van GPS-apparatuur is dan ook slechts toegestaan voor gebruik op
bedrijfsvoertuigen en privé voertuigen die bedrijfsmatig gebruikt worden door de onderzochte
persoon.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: