Onze Tarieven

  
Intakegesprek zonder opdracht€   40,00
Aanbetaling eerste (1) dagdeel€ 395,00
Daarna  per uur/ per onderzoeker€  95,00
Osint onderzoek€  95,00
IT-security per uur€  105,00
Reiskosten per Km.€   0,45

Bij een langdurig onderzoek kan een dagtarief worden afgesproken. Vraag hiervoor naar de mogenlijkheden.

Vrijblijvend Contact opnemen

U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons,  Private-i Recherchebureau. Tijdens dit gesprek kunnen wij u al enigszins vertellen of wij u kunnen helpen.

Neem Contact Op

Werkwijze

Hierna volgt dan eventueel een oriënterend gesprek. Dit gesprek, dat maximaal een half uur duurt, is kosteloos indien er een opdracht uit voortvloeit. Dit gesprek kan telefonisch of in persoon plaats vinden.

Na het oriënterend gesprek ontvangt u een ‘Plan van aanpak’ (PvA) waarin wij beschrijven hoe wij de opdracht denken te gaan uitvoeren.
U ontvangt daarbij tevens een offerte.

Pas als overeenstemming is bereikt over de te verrichten werkzaamheden en de kosten, starten wij het onderzoek.
Bijna altijd wordt een onderzoek opgesplitst in delen, met een daarbij behorende kostenopgave.
De volgende fase van het onderzoek wordt pas gestart, als het eerder behaalde resultaat daartoe aanleiding geeft.

Wij werken uitsluitend op basis van vooruitbetaling.  Waarbij het eerste blok van 4 uur altijd gerekend wordt.
De volgende fase van een onderzoek wordt ingezet wanneer de voorliggende fase is afgerond.
Private-i werkt vanuit de visie: persoonlijk, betrokken en integer.

 

Toeslag

Wanneer u opdracht geeft voor werkzaamheden tussen 22.00 uur en 07.00 uur, en op zon- en feestdagen, geldt een toeslag op bovengenoemde prijzen van 30 %.

In sommige gevallen werken wij met meerdere rechercheurs aan uw zaak. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij observaties.
Dit kan een meerprijs met zich mee brengen. Uiteraard overleggen wij dat eerst met u.

In sommige gevallen zijn de kosten van ons onderzoek, door u te verhalen op de andere partij.
(Bijvoorbeeld wanneer er een rechtszaak uit voort vloeit, waarbij u de kosten verhaalt op de gedaagde)

Neem Contact Op

Bel of mail nu naar de gegevens hieronder