Onze Tarieven Recherchebureau

Intakegesprek zonder opdracht€   40,00
Aanbetaling eerste (1) dagdeel€ 395,00
Daarna  per uur/ per onderzoeker€  95,00
Osint onderzoek€  95,00
IT-security per uur€ 105,00
Reiskosten per Km.€   0,45

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Bij een langer onderzoek dag(deel) kan een tarief worden afgesproken. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Klik hier voor de tarieven voor een vertrouwenspersoon

Onze werkwijze

Eerste contact
U kunt ons opbellen of bereiken via e-mail.
Tijdens dit eerste contact kan ik vaak al beoordelen of we u van dienst kunnen zijn.

oriënterend gesprek
Het oriënterend gesprek kan telefonisch of via videobellen, ook is het desgewenst mogelijk
om op een locatie af te spreken die voor beiden schikt,. Tijdens dit gesprek gaan we dieper
in op de casus en eventuele mogelijkheden die wij kunnen bieden.
Dit gesprek, dat maximaal een half uur duurt, is kosteloos indien er een opdracht uit
voortvloeit.
Wanneer wij u van dienst kunnen zijn volgt er een door ons opgemaakt ‘Plan van aanpak’ en
een offerte.

Het onderzoek
Bijna altijd wordt een onderzoek opgesplitst in delen, met een daarbij behorende
kostenopgave. ( offerte)
Wanneer er overeenstemming is bereikt over de te verrichten werkzaamheden starten wij het
onderzoek.
Wij werken uitsluitend op basis van vooruitbetaling, waarbij het eerste blok van 4 uur altijd
wordt gerekend. ( dit in verband met opstartkosten, inlezen, voorbereiding en het eerste
onderzoek/observatie)
De volgende fase van het onderzoek wordt pas gestart, als het eerder behaalde resultaat
daartoe aanleiding geeft en de voorliggende fase is afgerond.
Voor verder vragen omtrent onze werkwijze kunt u ook contact met ons opnemen.

Toeslag
Wanneer u opdracht geeft voor werkzaamheden tussen 22.00 uur en 07.00 uur en op zon-
en feestdagen, geldt een toeslag op bovengenoemde prijzen van 15 %.
In sommige gevallen werken wij met meerdere rechercheurs aan uw zaak. Dat kan
bijvoorbeeld voorkomen bij dynamische observaties.
Dit kan een meerprijs met zich mee brengen. Uiteraard overleggen wij dat vooraf met u.

In sommige gevallen zijn de kosten van ons onderzoek, door u te verhalen op de andere
partij.
(Bijvoorbeeld wanneer er een rechtszaak uit voort vloeit, waarbij u de kosten verhaalt op de
gedaagde)

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: