Ziekteverzuim

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, kan dat voor de werkgever hoge kosten met zich mee brengen. Als u vermoedt dat uw werknemer zich schuldig maakt aan frauduleus ziekteverzuim, kunnen wij in opdracht van u, een onderzoek instellen.

Ook wanneer u vermoedt dat uw werknemer verzuimt op andere vlakken, kan ons onderzoek u voorzien van het nodige bewijs.
Waar kan een onderzoek uit bestaan?

• De Osint analist van Private-i zal een onderzoek instellen in de openbare bronnen van het internet. Vaak kan hier al veel informatie gehaald worden over de betreffende werknemer.
• Het volgen cq observeren van de werknemer.
• Foto- en videobewijs kan worden gemaakt en verzameld.
• Een baken cq volgsysteem op een bedrijfsauto plaatsen
• Een onderzoek instellen naar onterecht gebruik van zakelijk telefonie, internet en/of andere voorzieningen.
• Meer mogelijkheden kunnen wij met u bespreken en passend maken op uw hulpvraag.
• Nadien wordt een dossier/ rapportage opgemaakt en aan u overhandigd.
Desgewenst kunnen wij de werknemer confronteren met de bevindingen van Private-i recherche. Deze confrontatie cq gesprek met uw werknemer wordt door ons audio en schriftelijk vast gelegd.

Met onze rapportage kunt u de volgende stappen zetten tegen uw werknemer:
• Waarschuwing U kunt deze bij voorkeur schriftelijk geven waarbij u aan geeft wat de gevolgen van eventuele herhaling zijn.
• Opschorten loondoorbetaling. Hiermee spoort u de werknemer aan om weer aan het werk te gaan. Het gaat om een tijdelijk maatregel als de werknemer zich bijvoorbeeld niet houdt aan de verzuimvoorschriften. Vooraf aan de opschorting dient u de werknemer wel schriftelijk te waarschuwen. Een mildere variant is het inhouden van de bovenwettelijke aanvulling.
• Stoppen loonbetaling. Wanneer een werknemer zich onterecht ziek meldt en/of zijn werk niet doet, kunt u de loonbetaling stopzetten. Ook als een werknemer niet mee werkt aan zijn reintegratie of passende arbeid weigert, vervalt uw loondoorbetalingsverplichting. De werknemer zal naar de kantonrechter moeten om deze beslissing aan te vechten.
• Ontslag. De zwaarste sanctie is ontslag. Als de werknemer u als werkgever doelbewust financieel of op een andere wijze benadeelt, kan ontslag gerechtvaardigd zijn. Ook als uw werknemer onterecht herhaaldelijk verzuimt kan ontslag gerechtvaardigd zijn. U moet hiervoor wel beschikken over een goed onderbouwd dossier waarin duidelijk naar voren komt dat de werknemer heeft gefraudeerd.

Private-i heeft de Juridische kennis om voor u een rapportage cq dossier op te maken. Hiermee kunt u uw werknemer confronteren en een eventuele sanctie op leggen.
De kosten die ons onderzoek met zich mee brengt, kunt u veelal via de rechter verhalen op de werknemer.

Neem Contact Op

Bel of mail nu naar de gegevens hieronder