Woonfraude en Controle Vastgoed

Wat is de definitie van woonfraude? : 'alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur en onrechtmatig gebruik van de woning'.

Illegale onderhuur gaat vaak gepaard met geluidsoverlast, een vuile leefomgeving en burenruzies, en is dan ook een niet te onderschatten probleem.
Wanneer er sprake is van woonfraude heeft dat vaak een negatieve
invloed op de leefbaarheid in de wijk.
Wanneer er signalen uit de wijk komen dat er sprake is van overlast, kan het belangrijk zijn om een onderzoek te starten naar woonfraude.


Nederlandse vastgoedbeheerders en woningcorporaties constateren jaarlijks gemiddeld 11.500 gevallen van onrechtmatig gebruik van huurwoningen. Denk hierbij aan onderhuur of strafbare feiten zoals hennepteelt, prostitutie, wapen- of drugshandel. Als verhuurder of makelaar kunt u aansprakelijk worden gehouden, dus is het zaak om vastgoed in uw beheer structureel te controleren.


Waarom woonfraude opsporen?
Een door ons ingesteld onderzoek naar woonfraude duurt gemiddeld 6 tot 8 weken. In deze periode zullen wij middels steekproefsgewijze sessie de bewegingen rond de woning van betrokkene vastleggen . Dit gebeurd door observaties wat wordt vast gelegd op foto/video beeld en in een rapportage.
Deze periode van observatie is noodzakelijk om een ‘patroon van (illegale) onderverhuur, prostitutie of enig ander illegaal gebruik van de woning’ te kunnen vaststellen.
Aanvullend kan een completerend buurtonderzoek plaatsvinden.

Als onomstotelijk sprake is van woonfraude, kunt u tot ontbinding van de huurovereenkomst overgaan.
Na iedere observatie vindt een evaluatie plaats waarbij we de actuele stand van zaken met de opdrachtgever bespreken. Zo blijft u dagelijks op de hoogte van de voortgang en wordt het tactische en juridische vervolg besproken.
Wist u dat na afloop van het onderzoek de door u gemaakte onderzoekskosten op de huurder te verhalen zijn?

Wilt u meer weten over onderzoek naar woonfraude? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

Preventief woonfraude voorkomen
Verhuurt u één of meerdere panden? Of bent u een verhuurmakelaar? U kunt dan te maken krijgen met woonfraude door huurders. Het is altijd lastig om erachter te komen met wie u te maken kan krijgen als u een potentiële huurder ontvangt. Uiteraard zijn er veel eerlijke huurders, maar u loopt wel degelijk een risico dat een huurder u foutieve informatie geeft of op één of andere manier illegaal of schadelijk met uw pand omgaat. Dit betekent voor u grote schade, waarbij het altijd maar de vraag is in hoeverre u dit kunt claimen bij de huurder. Wees daarom verstandig en laat toekomstige huurders screenen bij Private-i. Zo kunt u de kans op woonfraude en schade voor een groot gedeelte voorkomen.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: