Stalking

Stalking kan bijvoorbeeld bestaan uit:
• Aanhoudend ongewenste brieven e-mails, telefoontjes en sms’jes krijgen.
• Gedreigd of bedreigd worden met geweld.
• Opgewacht, bespied of achtervolgd worden.
• Er worden leugens of roddels over u of uw familie verspreid.
• Eigendommen worden vernield of beschadigd
• Iemand doet bestellingen uit uw naam

Uiteraard gaat iedere stalker anders te werk, en is dit maar een greep uit de mogelijkheden die kunnen
Wanneer u slachtoffer bent van stalking, kan dat voor uw privéleven en uw gemoedsrust grote gevolgen hebben. Om voor de wet aan te kunnen tonen dat u slachtoffer bent van stalking cq belaging, is het een vereiste dat er een goed onderbouwd dossier wordt aangelegd. Wanneer dit niet het geval is zal de politie uw zaak waarschijnlijk niet aannemen waardoor er niet tot vervolging kan worden over gegaan.
Private-i helpt u om een dossier aan te leggen welke zal voldoen aan deze eisen zodat uw zaak sneller kan worden opgepakt.
Ook kunnen we u ondersteunen bij het doen van aangifte en het contact leggen en onderhouden met politie en/of Justitie. De kosten van ons onderzoek kunt u vaak tijdens de rechtszaak verhalen op de dader.

Echter, soms is het al voldoende om de stalker te confronteren met de uitkomst van ons onderzoek. Het idee dat er een aangifte volgt kan al genoeg zijn om het stalken te stoppen.
Wij helpen u eventueel ook graag bij de confrontatie, het gesprek, met de dader.

Waar moet 'stalking' aan voldoen wil deze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden door het Openbaar Ministerie?
Artikel 285B lid 1 van het Wetboek van Strafrecht zegt hierover het volgende:

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: