Politie

Heeft u wel eens aangifte bij de politie gedaan van een misdrijf, en had u daarna het gevoel
dat er niets met die aangifte werd gedaan?
Of kreeg u na het doen van een aangifte een brief thuis dat deze niet in behandeling wordt
genomen?

Terwijl u weet dat er wel een opsporingsindicatie is.
Of u wilt aangifte doen, maar de politie deelt u mee, dat er toch niets met uw aangifte wordt
gedaan.

Daar staat u dan, met een gevoel dat er niemand is die u helpt of naar u luistert.
Zoals in de media wordt aangegeven: “De Nederlandse politie en Recherchediensten
kunnen het vele werk momenteel niet aan”.
Maar met deze wetenschap bent u niet geholpen, en uw gevoel van onrechtvaardigheid gaat
hiermee niet weg.

Private-i Recherchebureau neemt uw recht als persoon over en kan binnen de geldende
Wet- en Regelgeving, voor u en met u een onderzoek starten.
Het kan gebeuren dat die aangifte dan helemaal niet meer nodig is,
of kan ik u kan voorzien van een dossier waardoor de politie het volledige onderzoek niet
meer hoeft te doen, en de aangifte alsnog in behandeling neemt.

Vaak is het belangrijk om snel te handelen na een misdrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
veiligstellen van camerabeelden na een diefstal, beroving of een inbraak.
Vaak denkt men dat alleen de politie deze beelden kan veiligstellen, maar de wet- en
regelgeving geeft u ook bevoegdheden. Deze bevoegdheden nemen we van u over en wij
kunnen u hierin dan ook ondersteunen.

Ook het houden van een buurtonderzoek, vaststellen en eventueel veiligstellen van sommige
sporen op de plaats delict, het opmaken van een aangifte zodat u uw verhaal al volledig kunt
inleveren bij de politie, behoren onder andere tot de mogelijkheden.

#metoo en het vaststellen van grensoverschrijdend gedrag.
Een onderzoek naar zeden of grensoverschrijdend gedrag vraagt om een professionele
aanpak. Anders kan het zijn dat een dergelijk onderzoek voor de politie niet meer
onafhankelijk is en niet in behandeling kan worden genomen.

Een interview houden met het slachtoffer, getuigen en/of mogelijke dader, wordt dan ook
enkel gedaan door onze particulier onderzoekers met ervaring op het gebied van
zedenzaken in politieonderzoeken.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: