Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Niet alleen in de media is ongewenst grensoverschrijdend gedrag momenteel een veel besproken item. 
Op de werkvloer komen er ook meer signalen naar buiten.
We hebben een mooi onderzoek mogen doen bij een klein bedrijfje waar dit al een langere tijd speelde. 
Door de verschillende zaken die in de media naar voren waren gekomen, durfden enkele medewerkers bepaald gedrag en vervelende seksueel getinte uitspraken ter sprake te brengen.

Private-i is vervolgens ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek te doen.
We hebben diverse medewerkers geïnterviewd en digitaal onderzoek gedaan. 
Hiervan is door ons een rapportage van bevindingen opgemaakt welke is uitgereikt aan de opdrachtgever.
Wat mij tijdens dit onderzoek is opgevallen, is dat de betrokkenen bepaalde gedragingen en uitspraken zijn gaan dulden.
Met redenen zoals; "ik wilde niet flauw doen" , " ik ben bang dat ik word uitgelachen als ik er iets van had gezegd" , " bang dat ik word uitgesloten van de groep" enz..

De grens werd vervolgens steeds verder opgerekt met 'grapjes' en uitlatingen. Dit had als gevolg dat enkele medewerkers geen plezier meer hadden in hun werk, en op hun tenen liepen. Uiteraard kwam dat het werk niet ten goede.
Het was een onderzoek waarbij een stuk bewustwording centraal stond, en dat met een goed gevoel is afgerond.

Als werkgever heeft u een
verantwoordelijkheid. Wanneer er signalen zijn van ongewenst gedrag in uw bedrijf,
 kan een onafhankelijk onderzoek door Private-i duidelijkheid geven voor u en uw werknemers.

Onze part. onderzoekers zijn voormalig rechercheurs van de Nederlandse politie, en
 hebben als zodanig ervaring met onderzoek en verhoren op het gebied van ongewenste intimiteiten/omgangsvormen en intimidatie.

#MeToo
Sinds de ontwikkelingen bij de Voice of Holland rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag,
krijgen we steeds vaker aanmeldingen van zaken die spelen op o.a. de werkvloer.
Vrouwelijke slachtoffers willen vaak met n vrouwelijke rechercheur praten, en zo komt men al
snel bij ons op de lijn.
Private-i heeft de beschikking over 2 vrouwelijk, voormalig politie rechercheurs met bij elkaar ruim
25 jaar recherche ervaring met o.a. zedenzaken.
Daardoor hebben wij ervaring met de verhoren/ interviews, het onderzoek en de eventuele
vervolgstappen.
Vooral in zeden onderzoeken is het van belang dat deze vanaf het begin juist worden opgepakt,
om het eventuele vervolg bij politie en/of Justitie niet te beïnvloeden/verstoren.
Werkgevers, maar ook ieder die zich slachtoffer voelt, kan hierover vrijblijvend contact met ons
opnemen voor informatie.
---------------
" De #MeToo-beweging gaat niet alleen over strafbare feiten. Ook andere vormen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag worden hiermee aan de kaak gesteld. Denk aan iemand naroepen
op straat, expres té dichtbij iemand gaan staan of de klassieke tik op de bil in de kroeg. Het zijn
allemaal dingen waardoor het doelwit zich onveilig en geïntimideerd kan voelen". (Bron :
slachtofferhulp.nl)

Een onderzoek naar zeden of grensoverschrijdend gedrag vraagt om een professionele
aanpak. Anders kan het zijn dat een dergelijk onderzoek voor de politie niet meer
onafhankelijk is en niet in behandeling kan worden genomen.
Een interview houden met het slachtoffer, getuigen en/of mogelijke dader, wordt dan ook
enkel gedaan door onze particulier onderzoekers met ervaring op het gebied van
zedenzaken in politieonderzoeken.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: