Inkijkje Ziekteverzuim

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, kan dat voor de werkgever hoge kosten met zich
mee brengen.  Als u vermoedt dat uw werknemer zich schuldig maakt aan frauduleus
ziekteverzuim, kunnen wij in opdracht van u, een onderzoek instellen.
Ook wanneer u vermoedt dat uw werknemer verzuimt op andere vlakken, kan ons onderzoek
u voorzien van het nodige bewijs.

Waar kan een onderzoek uit bestaan?
 De Osint analist van Private-i zal een onderzoek instellen in de openbare bronnen van
het internet. Vaak kan hier al veel informatie gehaald worden over de betreffende
werknemer.
 Het volgen cq observeren van de werknemer.
 Foto- en/of videobeelden worden gemaakt.
 Het plaatsen van een baken cq volgsysteem op een bedrijfsauto.
 Een onderzoek instellen naar onterecht gebruik van zakelijk telefonie, internet en/of
andere voorzieningen.
 Meer mogelijkheden kunnen wij met u bespreken en passend maken op uw hulpvraag.
 U ontvangt een ter zake dienende rapportage.
Desgewenst kunnen wij aanwezig zijn bij het gesprek dat u heeft met de werknemer waarin
deze wordt geconfronteerd met de bevindingen.
Dit gesprek met uw werknemer kan desgewenst door ons schriftelijk of audio/visueel worden
vast gelegd.
Wij hebben ervaren dat geconfronteerde werknemers uiteindelijk zelf besloten tot het nemen
van ontslag.
Onze rapportage kan als onderbouwing dienen om eventueel de volgende stappen te
ondernemen tegen uw werknemer:                                             
 Waarschuwing                                                                                                                  
U kunt deze bij voorkeur schriftelijk geven waarbij u aan geeft wat de gevolgen van  
eventuele herhaling zijn.                                                                                                  
                        
 Opschorten loondoorbetaling.                                                                                          
             
 Hiermee spoort u de werknemer aan om weer aan het werk te gaan. Het gaat om een
tijdelijk maatregel als de werknemer zich bijvoorbeeld niet houdt aan de
verzuimvoorschriften.  Vooraf aan de opschorting dient u de werknemer wel
schriftelijk te waarschuwen. Een mildere variant is het inhouden van de
bovenwettelijke aanvulling.                                                                  

 Stoppen loonbetaling.                                                                                                        
             Wanneer een werknemer zich onterecht ziek meldt en/of zijn werk niet doet,
kunt u de loonbetaling stopzetten.  Ook als een werknemer niet mee werkt aan zijn
reintegratie of passende arbeid weigert, vervalt uw loondoorbetalingsverplichting. De
werknemer zal naar de kantonrechter moeten om deze beslissing aan te vechten.          
                                                     
 Ontslag.                                                                                                                            
De  zwaarste sanctie is ontslag. Als de werknemer u als werkgever doelbewust
financieel of op een andere wijze benadeelt, kan ontslag gerechtvaardigd zijn. Ook als
uw werknemer onterecht herhaaldelijk verzuimt kan ontslag gerechtvaardigd zijn.  U
moet hiervoor wel beschikken over een goed onderbouwd dossier waarin duidelijk
naar voren komt dat de werknemer heeft gefraudeerd. 
Veelal is naast onze rapportage, bijstand van een advocaat nodig. Indien gewenst kunnen wij
u hierin een aanbeveling doen.
De kosten die ons onderzoek met zich mee brengt,  kunt u, indien het zover komt, veelal via
de rechter verhalen op de werknemer. 

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: