Inkijkje Recherchebureau

Het begrip privédetective kent iedereen wel.  

In Nederland is de officiële benaming : Particulier onderzoeker. 
Je mag jezelf niet zomaar particulier onderzoeker noemen en als zodanig aan de slag gaan. 
Eerst zal je de opleiding tot particulier onderzoeker moeten volgen en examens moeten
afleggen.
Wanneer je daarvoor geslaagd bent, kan je nog niet zomaar aan de slag.
Je hebt nog een gele pas nodig. Dat is je legitimatiebewijs / vergunning, die na een positieve
screening wordt afgegeven door de korpschef van politie. 
Maar ook die gele pas kan je niet zomaar aanvragen. Dat kan jij namelijk niet zelf, dat moet
een recherchebureau voor jou doen. Volg je hem nog?
 
Je kunt solliciteren bij een bestaand bureau, maar de meeste starten hun eigen bureau.
Om een recherchebureau te kunnen beginnen zal je o.a.,  een vergunning moeten
aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis .
Deze zal de aanvrager/leidinggevende uitgebreid screenen alvorens een vergunning af te
geven.

Voor de screening kijkt Justis o.a.naar het volgende:
• Of de leidinggevende de laatste 8 jaar is veroordeeld voor een misdrijf waarbij hij/zij een
(on)voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg.
• Of de leidinggevende de laatste 4 jaar is veroordeeld voor een misdrijf waarbij hij/zij een
geldboete of een taakstraf kreeg.
• Of er andere belangrijke feiten zijn waaruit blijkt dat de leidinggevende niet betrouwbaar
genoeg is om leiding te geven aan een beveiligingsorganisatie of recherchebureau.
Er volgt dan nog een huis- of kantoorbezoek van één of twee ( Bijzondere)
opsporingsambtenaren van politie. 
Deze nemen een vragenlijst met je door en bekijken of de beveiliging van het kantoor wel in
orde is. 

Is er een kluis, hoe wordt er omgegaan met de privé gegevens van toekomstige cliënten,
waar worden deze opgeslagen, enz.
Nadat je de toestemming /vergunning hebt gekregen om leiding te geven aan je eigen
recherchebureau kun je dan eindelijk je gele pas aanvragen bij de korpschef van politie.
De vergunning van het recherchebureau is 5 jaar geldig, en de gele pas 3 jaar. 
Voor beide kun je dan een verlenging aanvragen waardoor de particulier onderzoeker en de
leidinggevende van het bureau opnieuw gescreend zullen worden.
Kortom... een recherchebureau wordt behoorlijk goed gescreend en bekeken alvorens de
vergunningen worden afgegeven.

Na 22 jaar politie ervaring waaronder 11 jaar algemene recherche, was de keuze om een
particulier onderzoeksbureau te starten snel gemaakt. 
Private-i gaat het 5e jaar in en we mogen binnenkort onze aanvraag voor verlenging
indienen.  En dat ga ik met veel plezier doen!

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: