Alimentatie Onderzoek

Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner en vermoed u dat dit niet terecht is?
Alimentatie betaalt u om een rechtvaardige verdeling te maken tussen beide ex-partners. 
Indien blijkt dat de ex-partner ondertussen voldoende inkomsten heeft om in zijn of haar
eigen levensbehoefte te voorzien, of inmiddels met een nieuwe partner samen woont, kan
een rechter besluiten dat u minder of zelfs helemaal geen alimentatie meer hoeft te betalen. 
U zal dit wel moeten bewijzen!

Fraudeonderzoek in alimentatiezaken:
Er bestaan twee soorten alimentatie:
-Kinderalimentatie
-Partneralimentatie.
Door wie kan fraude gepleegd worden?
-De alimentatie ontvanger
-De alimentatiebetaler

Het partneralimentatie onderzoek bestaat uit twee fases:
Fase 1: het Juridische alimentatiefraudeonderzoek .
Allereerst wordt er een gedegen vooronderzoek gedaan waarbij we in een uitgebreid
gesprek met de opdrachtgever een aantal belangrijke vragen stellen.
Enkele vragen zijn bijvoorbeeld:
-Is er sprake is van een partneralimentatie verplichting volgens
artikel 1:160 BW.
-Is de eventuele nieuwe partner nog getrouwd is of geregistreerd in een relatie.
-Is de beëindigingsbeslissing van het huwelijk of van het geregistreerd partnerschap al
ingeschreven in het bevoegde register van de burgerlijke stand.
-Is de ex-partner inmiddels ( opnieuw) getrouwd of geregistreerd.
-Is er een redelijk vermoeden dat de ex-partner is gaan samenleven met een ander als ware
zij gehuwd.
Ook vragen wij enkele relevante documenten en aan te leveren.
Een onderzoek naar alimentatiefraude kan pas doorgang vinden als alle antwoorden op de
vragen daar aanleiding toe geven en alle documenten zijn aangeleverd.
Fase 2 : Het feitelijke alimentatiefraudeonderzoek.
Dit betreft het vergaren van wettelijk bewijs om fraude gerelateerde feiten en
omstandigheden vast te leggen.
Wij maken gebruik van diverse onderzoeksmethoden, zoals:
-Open source intelligence onderzoek
-Statische en dynamische observatie

Tot slot:
Voor een geslaagd beroep op een ‘samenleven volgens artikel 1:160 BW dienen een aantal
criteria zich allen- min of meer- gelijktijdig te hebben voorgedaan.
Deze criteria dienen door ons vast gelegd te worden en ‘bewezen”.
Private-i werkt nauw samen met de opdrachtgever en eventueel diens advocaat. Voor
tijdens en na het onderzoek wordt contact gehouden met de opdrachtgever over de
voorgang van het onderzoek.
Het onderzoek zal in fases worden uitgevoerd waarbij telkens zal worden gekeken of het
resultaat voldoende is om het onderzoek te vervolgen.
Doordat Private-i werkt met particulier onderzoekers die hun werkervaring hebben opgedaan
bij de Nationale politie, krijgt u van ons een rapportage die voldoet aan de eisen van de
advocatuur en rechtbank
Wanneer u twijfelt of een alimentatiefraudeonderzoek voor u van toepassing kan zijn, kunt u
vrijblijvend contact met ons opnemen.
Vaak kan ik tijdens het telefoongesprek al aangeven of een onderzoek kans van slagen heeft
en wat ongeveer de kosten van ons onderzoek zal zijn.

Meer weten?

Voor informatie of het maken van een afspraak: