Alimentatie Onderzoek

Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner en vermoed u dat dit niet terecht is?

Alimentatie betaalt u om een rechtvaardige verdeling te maken tussen beide ex-partners.  Indien blijkt dat de ex-partner ondertussen voldoende inkomsten heeft om in zijn of haar eigen levensbehoefte te voorzien, of inmiddels met een nieuwe partner samen woont, kan een rechter besluiten dat u minder of zelfs helemaal geen alimentatie meer hoeft te betalen.  U zal dit wel moeten bewijzen!

 

Argumenten voor een eventuele verlaging of nihil-stelling van uw alimentatieplicht kunnen zijn:

-ex woont samen als ware zij gehuwd

-ex heeft onjuiste opgaaf gedaan van zijn of haar verblijfplaats

-ex heeft onjuiste opgaaf gedaan van zijn of haar inkomsten en/of uitgaven

-ex handelt in strijd met overige bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst van de scheiding.

 

Private-i heeft meerdere onderzoeken naar alimentatie fraude gedaan.

 U kunt ons vragen naar referenties.

 

 

Het onderzoek van Private-i  bestaat uit 2 fasen:

 

  Fase 1:       Juridisch alimentatiefraudeonderzoek

Allereerst wordt er een gedegen vooronderzoek gedaan waarbij we een uitgebreid gesprek met de opdrachtgever en diens advocaat. (  indien van toepassing).  Hierin wordt besproken of er wel sprake is van alimentatie fraude en of het onderzoek kans van slagen heeft bij een rechtbank.

 

  Fase 2:  Het feitelijke alimentatiefraude onderzoek. 

Dit betreft het vergaren van wettelijk bewijs om fraude gerelateerde feiten en omstandigheden vast  te leggen met in achtneming van de PS-beginselen.

 

Een door ons ingesteld onderzoek naar alimentatie fraude duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. 

In deze periode kunnen de volgende onderzoeksmethoden gebruikt worden:

-osint onderzoek. Onderzoek in de open bronnen van het internet

-Observatie.  Middels steekproefsgewijze observatie de bewegingen van de ex-partner vastleggen op foto/video beeld.

-Een completerend buurtonderzoek. 

 

De rechtbank wijst in veel gevallen een vergoeding van de onderzoekskosten toe.  Het is dan wel van belang dat uw onderzoek goed is uitgevoerd.  Het inhuren van een recherchebureau dat ervaring heeft met alimentatiefraude onderzoek  is dan ook cruciaal !

Neem Contact Op

Bel of mail nu naar de gegevens hieronder